Gör din årliga taxameterkontroll hos oss

Vi är SWEDAC ackrediterade att utföra kontroller utav taxametrar.

Vi gör det snabbt samma dag och du får en utförlig kontrollrapport som du förvarar i bilen. Vi besiktar Semel C30 och Digitax.